wrapper

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BANGKOK
  Tuyển sinh học kì tiếp theo khai giảng vào tháng 8/2016 tại Đại học Bangkok theo một trong 2 hình thức sau :  1. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho VPĐD Trường tại Việt Nam qua địa chỉ :      92 Nguyễn Đình Chiểu, F.Đa Kao, Quận 1, TPHCM     SĐT
Chương trình song ngữ Thái - Anh
6 ngành dạy bằng Song ngữ Thái - Anh nhằm giúp sinh viên có được kiến thức & kĩ năng ngoại ngữ tốt để chuẩn bị cho Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (AEC).  

Video về Đại học Bangkok

CỬ NHÂN  

BUIC (BANGKOK UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE)

KHOA QUC T (TING ANH) - (Nhp hc tháng 8, tháng 1 hằng năm)

Department/Ngành Tuition (4 years)
H
c phí (4 năm)/USD
Tuition (VND)
H
c phí (VND)
Marketing $10.050 221.100.000
Communication Arts
Truyền Thông
$9.576 210.672.000
Business English
Tiếng Anh Kinh Doanh
$9.520 209.440.000
International Tourism Management
Quản Trị Du Lịch Quốc Tế
$11.048 243.056.000
Hotel & Restaurant Management
Quản Trị Kinh Doanh Nhà Hàng Khách sạn
$11.340 249.480.000
Computer Graphics and Multimedia
Thiết Kế Đồ Họa và Truyền Thông Đa Phương Tiện
$13.870 305.140.000
Business Administration Entrepreneurship
Khởi nghiệp đầu tư kinh doanh
$10.050 221.100.000

   **Cập nhật mới nhất vào tháng 1/2017 với tỉ giá 1 USD = 35.50 BAHT = 22.000 VND 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NG (THÁI - ANH) - (Nhp hc tháng 6, tháng 8)
Department/Ngành Tuition 4 years
H
c phí 4 năm (THB)
Tuition (VND)
H
c phí (VND)
iMarketng 610.000 384.300.000
International Business Management
Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Airline Business Management
Quản Trị Kinh doanh Hàng Không
Advertising
Quảng Cáo
Broacasting
Phát Thanh - Truyền Hình
Accounting
Kế toán (có thực tập)
Accounting
Kế toán (không thực tập)
402.000 253.260.000

 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI

**Chi tiết xem tại http://admission.bu.ac.th/tuition

 CAO HỌC

Bậc Thc sĩ

International Programs - Chương trình Quc tế (Tiếng Anh)

Department/ Ngành Hc phí 2 năm (THB) Hc phí (VND)
Master of Business Administration - MBA
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
208,480 135,512,000
Master of Communication Arts in Global Communication - M.Com.Arts 
Thạc sĩ Truyền Thông về Truyền thông toàn cầu
200,920 130,598,000
Master of Management in Entrepreneurship - M.M (one year)
Thạc sĩ Khởi nghiệp đầu tư Entreprepeuship (chương trình 1 năm)
1,200,000 780,000,000

 Bilingual Programs/Chương trình song ng (Anh - Thái)

Department/ Ngành Hc phí 2 năm (THB) Hc phí (VND)
MA Program in Hospitality & Tourism Industry Management - M.A. (HTIM)
Thạc sĩ quản trị Nhà Hàng Khách sạn và Du lịch
197,380 128,297,000
M. Arch. (IA) - Interior
Thạc sĩ Thiết kế Nội Thất
195,880 127,322,000
M. Arch. (IA) - Interior Management
Thạc sĩ Quản lý Thiết Kế Nội Thất
195,670 127,185,500

 Thai Programs/Chương trình tiếng Thái (10 ngành) 

Department/ Ngành Hc phí 2 năm (THB) Hc phí (VND)
MBA - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh 208,480 135,512,000
MBA - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
236,700 153,855,000
MBA (SMEs) - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Chuyên ngành Quản lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ
195,880 127,322,000
MBA - SME Beauty and Fashion - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh Thời trang và Sắc đẹp
195,880 127,322,000
MBA Content Man. & Value Creation
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý nội dung và thiết lập giá trị
287,700 187,005,000
M.Com.Arts (SC)
Thạc sĩ Truyền thông về Chiến lược truyền thông
208,270 135,375,500
M.Com.Arts (EM) - Master of Comunication Arts
In Entertainment Management and Product
Thạc sĩ Truyền thông Chuyên ngành Quản lý Dịch vụ Giải trí và Sản phẩm
287,700 187,005,000
LL.M. - IB&ET
Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và Giao dịch điện tử
211,420 137,423,000
LL.M. - IP&IT
Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Sở hữu Trí Tuệ và Công nghệ Thông tin
211,420 137,423,000
M.S. (ITM)
Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Quản lý
219,380 142,597,000

 

BẬC TIẾN SĨ

Doctor of Philosophy in Communication Arts
Ti
ến sĩ chuyên ngành Truyn Thông
 

Hc phí 3 năm (THB) Hc phí (VND) Lch hc
860,000 559,000,000 * HK1 (16 tuần): Tháng 8 - Tháng 12
* HK2 (16 tuần): Tháng 1 - Tháng 5
* HK hè: Tháng 6 - Tháng 7
* Thời gian đào tạo : 3 năm
Năm 1 : học tại Đại học Bangkok
Năm 2 : học tại Đại học Ohio - Hoa Kì (2 học kì)
Năm 3 : thi kiểm tra năng lực và thi viết tại ĐH Bangkok
* Giờ học:
6pm - 9pm và cuối tuần
Doctor of Philosophy in Knowledge Management and Innovation Management (48 credits)
Ti
ến sĩ chuyên ngành Qun lý Tri thc và Đi mi (48 tín ch)
Hc phí 3 năm (THB) Hc phí (VND) Thi gian hc
1,100,000 715,000,000 * HK1 (16 tuần): Tháng 8 - Tháng 12
* HK2 (16 tuần): Tháng 1 - Tháng 5
* HK hè: Tháng 6 - Tháng 7

Theo dõi thông tin tại:

SFbBox by website

Về chúng tôi

Văn phòng đại diện trường Đại học Bangkok tại Việt Nam